Are you still on here?

Steven Legg Yes

Steven Legg Yes

Laurie Legg Yep

Josiah Legg Yeah

Merry Christmas!

Hello

Steven Legg Hi!

Laurie Legg Hola

Charles Legg I was wondering if I had any friends on here!!!

Laurie Legg Just a few

Charles Legg Yep

Charles Legg Yep

Steven Legg Less than Facebook haha

Charles Legg Just a few